Terug

Deel deze pagina:

Flagship-vereniging

BC GO! is een zogenaamde "Flagship-vereniging" van Badminton Nederland, de nationale bond. Flagships zijn enthousiaste clubs die in samenwerking met Badminton Nederland een impuls willen geven aan de badmintonsport. Dit doen zij door lokaal en/of regionaal verenigingen bij elkaar te brengen met als doel hen te ondersteunen daar waar nodig en uitwisseling van kennis en ervaring tussen bestuursleden, of andere mensen in de vereniging, tot stand te brengen. De Regio Noord kent vier Flagships: BC Drachten, SV Meteoor (Veendam), BV Smash Hoogeveen en BC GO! dus.

De Flagship-contactpersonen van BC GO! zijn Bart Los en Bram Reudink. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten waaraan alle badmintonclubs uit de stad Groningen deelnemen. Dat heeft o.a. geleid tot gezamenlijke deelname aan de Week van het Badminton en uitwisseling van ideeen en suggesties om trainersvacatures op te vullen. Ook wordt mede op initiatief van GO! als flagship geprobeerd een nieuwe SL3-trainersopleiding te organiseren.