Terug

Deel deze pagina:

Vertrouwenscontactpersoon

Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sportwereld en ook binnen onze eigen sportvereniging. BC GO! acht de sociale veiligheid van groot belang voor alle leden. Daarom wordt - zoals inmiddels in vele sportbonden en -verenigingen gangbaar is - ook bij BC GO! een vertrouwenscontactpersoon (afgekort VCP) geïntroduceerd met ingang van het seizoen 2022-2023. Anneloes Hoekman heeft helaas (voor ons) een baan in Den Bosch gekregen. We zijn dus druk op zoek naar een opvolger voor haar, maar gelukkig is Rob Kleinjans nog gewoon in functie.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
De VCP is een contactfunctionaris binnen de vereniging die zich inzet voor het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, en is laagdrempelig aanspreekbaar als er vragen en/of zorgen zijn variërend van lichte incidenten of vervelend ervaren situaties. De VCP hoort aan, denkt mee en verwijst eventueel door. De VCP biedt wel een luisterend oor, denkt actief mee, maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing van een incident, dat ligt afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld bij het bestuur, de sportbond of bij het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). Maar altijd in overleg met de betrokkene.

Contact
Wil je graag iets bespreken met de vertrouwenscontactpersoon?
We hebben de contactinformatie in een apart document geplaatst.

> Neem contact op met de vertrouwenscontactpersoon
(zodra een opvolger voor Anneloes is gevonden passen we het document aan. Tot die tijd: neem contact op met Rob!)